ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ปี 65 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์-ผู้ค้ำประกัน เช็กเปิดให้กู้แล้ว

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ปี 65 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์-ผู้ค้ำประกัน เช็กเปิดให้กู้แล้ว

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ปี 65 ดอกเบี้ยคงที่ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน เช็กรายละเอียดและเงื่อนไข เปิดให้ยื่นกู้เงินแล้ว

กลายเป็นกระแสความสนใจกรณี "ธนาคารออมสิน" ออก “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)“ ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง

  • ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

เปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น ไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ปี 65 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์-ผู้ค้ำประกัน เช็กเปิดให้กู้แล้ว

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเปิดให้กู้โครงการ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่องอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) เปิดให้ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย สามารถยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องมีผู้ค้ำ และไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี โดยเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น ซึ่งสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องไปติดต่อสาขา ผู้ที่ประสงค์ยื่นกู้สามารถเข้าแอป MyMo และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป ตามกำหนดวันที่นัดหมาย

จากนั้นธนาคารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไป ผ่านแอป MyMo และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอป (Digital Contract) และรับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกรวดเร็วต่อไป

สำหรับสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)
- ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
- วงเงินให้กู้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน - ปลอดชำระเงิน 6 งวดแรก (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี
- ยื่นขอกู้ทาง App MyMo ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
- โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องเป็นลูกค้าที่เปิดใช้งาน App MyMo ตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไป
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้กู้ ประวัติทางการเงิน เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อ