"ราคาน้ำมันวันนี้" 15 มี.ค. ล่าสุด จาก ปตท.- บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" 15 มี.ค. ล่าสุด จาก ปตท.- บางจาก - เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 15 มีนาคม 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต  "ราคาน้ำมันวันนี้" กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีราคาดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (15 มี.ค.2565 เวลา  09:30 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.48 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 35.96 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 15 มี.ค. ล่าสุด จาก ปตท.- บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. 

ดีเซล พรีเมียม ราคา 35.96 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 47.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.48 บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 15 มี.ค. ล่าสุด จาก ปตท.- บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมัน วันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 อยู่ที่ 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล อยู่ที่ 36.39 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 อยู่ที่ 36.39 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 15 มี.ค. ล่าสุด จาก ปตท.- บางจาก - เชลล์