การรถไฟฯ พร้อมเดินหน้าสู้คดีโฮปเวลล์ หลังศาลปกครองสั่งรื้อพิจารณา

การรถไฟฯ พร้อมเดินหน้าสู้คดีโฮปเวลล์ หลังศาลปกครองสั่งรื้อพิจารณา

การรถไฟฯ พร้อมเดินหน้าสู้คดีค่าโง่ “โฮปเวลล์” 2.4 หมื่นล้านบาท “ศักดิ์สยาม” สั่งลุยสู้ประเด็นอายุความ การจดทะเบียน และลงนามสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับคดีโฮปเวลล์ วันนี้ (4 มี.ค.) โดยกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง และให้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณานั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีกับภาครัฐ และหลังจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าต่อไปตามกฎหมาย ซึ่งยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท. มีความพร้อมในเรื่องนี้ และพร้อมปรับตัวกับให้เข้ารูปคดีที่เกิดขึ้นจนถึงที่สุดต่อไป

“ส่วนตัวผมมั่นใจว่าการต่อสู้คดีในครั้งนี้ เราจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมในครั้งต่อไป จากการเตรียมตัวในเรื่องกฎหมายแล้ว ทาง ร.ฟ.ท.ยังได้มีการหารือกัน ในเรื่องของการวางรูปคดีของเรื่องนี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ศาลได้ค้นหาความจริงได้อย่างเต็มที่ จนนำไปสู่ดุลพินิจที่ถูกต้อง และเราในฐานะองค์กรของรัฐเราพร้อมเคารพในคำตัดสินของศาลฯ โดยถึงที่สุดอย่างเต็มที่อยู่แล้ว”

ส่วนหลังจากนี้ภาครัฐจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ คงต้องรอให้กระบวนการการตัดสินอีกที

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งรื้อคดีโฮปเวลล์นั้น ตนมองว่าเรื่องนี้ยังไม่จบกระบวนการยุติธรรม แต่เป็นเรื่องดี เนื่องจากช่วยเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้ดำเนินการต่อสู้คดีใหม่ ซึ่งประเด็นที่จะนำมาต่อสู้หลังจากนี้ อาทิ เรื่องอายุความของคดี มติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรื่องการลงนามในสัญญา ผู้ลงนามไม่ใช่บริษัทที่ได้รับสัมปทาน เป็นต้น

สำหรับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง และให้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา โดยเห็นว่าต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 75(4) แห่ง พรบ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วรรคสาม เพราะมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

สืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.ได้ยื่นขอให้พิจารณาในคดีหมายเลขดำที่ 107/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 366/2557 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน (ผู้ร้อง) กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา) โดยศาลปกครองสูงสุดสั่งรื้อคดีโฮปเวลล์ที่รัฐบาล และ ร.ฟ.ท. ต้องจ่ายค่าเสียหาย (ค่าโง่) ให้เอกชน 2.4 หมื่นล้านบาท