"พีระพันธุ์"เผย ฟ้องแพ่ง "โฮปเวลล์" จดทะเบียนมิชอบ ลุ้นรัฐ ชนะ "ค่าโง่"

"พีระพันธุ์"เผย ฟ้องแพ่ง "โฮปเวลล์" จดทะเบียนมิชอบ ลุ้นรัฐ ชนะ "ค่าโง่"

"พีระพันธุ์" เผย "ค่าโง่โฮปเวลล์" ศาลงดบังคับคดี ต้องกลับไปพิจารณาใหม่ ฟันธง ขาดอายุความ ตามที่ "ศาลปกครองชั้นต้น" เคยตัดสิน เดินหน้า เอาคืนฟ้องแพ่ง "โฮปเวลล์" ให้เพิกถอนการจดทะเบียน เหตุ มิชอบด้วยกม. ส่อ โมฆะ ไร้อำนาจฟ้องรัฐแต่ต้น

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก้ปัญหาข้อพิพาทคดีค่าโง่โฮปเวลล์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคำขอของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้พิจารณาพิพากษาคดีโฮปเวลล์ ใหม่ ว่า กรณีดังกล่าวศาลงดบังคับคดีด้วย ต้องกลับไปพิจารณาใหม่ เมื่อพิจารณาใหม่ก็ชัดเจนว่าข้อกฎหมายขาดอายุความอยู่แล้ว ศาลชั้นต้นเคยตัดสินตามกฎหมายว่าขาดอายุความ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดนำมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมาตัดสิน โดยระบุ ว่าไม่ขาดอายุความเพราะเริ่มนับอายุความคนละวันกับกฎหมาย 

ดังนั้น จึงให้ชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัท โฮปเวลล์ ตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ซึ่งฝ่ายรัฐมองว่าไม่ถูกต้อง เมื่อขาดอายุจะเอาอะไรที่ไม่ใช่กฎหมายมาตัดสินได้อย่างไรจึงโต้แย้งผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นด้วย การที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดี ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขัดต่อกฎหมาย จึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

นายพีระพันธ์ุ กล่าวอีกว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองสูงสุดเคยใช้ตัดสิน มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ เข้าเงื่อนไขที่จะพิจารณาคดีใหม่ เราจึงยื่นเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่ แต่ตอนนั้นศาลชั้นต้นไม่รับ จึงอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุด วันนี้ศาลปกครองสูงสุดบอกไม่ได้ ต้องให้พิจารณาคดีใหม่ ถือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ เรื่องก็จะย้อนกลับไปยังศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาคดีกันใหม่ ประเด็นก็จะเหลืออย่างเดียวว่า ขาดอายุความหรือยัง ซึ่งต้องพิจารณากันใหม่

"ประเด็นนี้ศาลปกครองชั้นต้น ตัดสินไปแล้วว่า ขาดอายุความ เพราะฉะนั้น คดีนี้ขาดอายุความแน่นอน เหมือนคุณฟ้องใคร ขาดอายุความฟ้องได้ไหม มันต้องจบ ไม่ต้องมาพิจารณาแล้วใครผิดใครถูก ฟ้องไม่ได้ขาดอายุความ" นายพีระพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ตนได้ดำเนินการฟ้องบริษัท โฮปเวลล์ต่อศาลแพ่ง ให้เพิกถอนการจดทะเบียนทั้งหมด เนื่องจากจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตอนนี้ยื่นฟ้องไปแล้ว 

เมื่อถามว่า ค่าโง่ทั้งหมดมีแนวโน้มสูงที่รัฐจะไม่ต้องชดใช้ใช่หรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า จะไปจ่ายได้อย่างไร เพราะขาดอายุความ ฟ้องกันไม่ได้ ศาลชั้นต้นก็เคยตัดสินมาแล้ว 

เมื่อถามว่า การฟ้องบริษัทโฮปเวลล์ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายจำนวนเท่าไหร่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ไม่ๆ เป็นทีละขั้นตอน เราไปฟ้องว่าจดทะเบียนโดยไม่ชอบ ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ 

"การจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ชอบด้วยกฏหมาย ก็ต้องเป็นโมฆะ เท่ากับว่าบริษัทนี้ไม่เคยมีตัวตน ผลที่ตามมา อะไรที่เขาทำไปก็เป็นโมฆะหมด แม้แต่การยื่นคำฟ้องที่ศาลก็เป็นโมฆะ ฟ้องไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจฟ้อง ไม่มีตัวตน" นายพีระพันธุ์ กล่าว