เปิดไทม์ไลน์มหากาพย์ "ค่าโง่โฮปเวลล์" หลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรื้อคดีใหม่

เปิดไทม์ไลน์มหากาพย์ "ค่าโง่โฮปเวลล์" หลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรื้อคดีใหม่

เจาะไทม์ไลน์มหากาพย์ คดี "โฮปเวลล์" ภายหลังศาลปกครองสูงสุด สั่งรื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้าน รับคำขอคดีใหม่ไว้พิจารณา

เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์สำหรับคดี "ค่าโง่โฮปเวลล์" ซึ่งวันนี้(4 มี.ค.65) ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 107/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 366/2557 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน (ผู้ร้อง) กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) ล่าสุดศาลปกครองสูงสุด สั่งรื้อ "คดีโฮปเวลล์" ค่าโง่ 2.4 หมื่นล้าน

สำหรับความเป็นมา "โครงการโฮปเวลล์" เป็นโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพ เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ มีลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ และรถไฟฟ้ายกระดับ บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) 

โครงการ "โฮปเวลล์" มีจุดประสงค์ก่อสร้างโครงสร้างยกระดับทางรถไฟขึ้นไปเหนือผิวการจราจร เพื่อลดจุดตัดกับทางรถยนต์ และลดปัญหาการให้รถยนต์ต้องหยุดรอรถไฟ ก่อสร้างคร่อมทางรถไฟ 5 เฟส ตั้งแต่ยมราชไปถึงบางกอกน้อย มีระยะทาง 60.1 กิโลเมตร มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2533 

อ่านประกอบ : ศาลปกครองสูงสุด สั่งรื้อคดี โฮปเวลล์ค่าโง่ 2.4 หมื่นล้าน

เปิดไทม์ไลน์มหากาพย์ "ค่าโง่โฮปเวลล์" หลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรื้อคดีใหม่

สำหรับคดีที่ถูกเรียกว่า "ค่าโง่โฮปเวลล์" หากไล่เรียงไทม์ไลน์มีดังนี้ 

ไทม์ไลน์ มหากาพย์ค่าโง่โฮปเวลล์

19 ก.ย.2532 

ครม.เห็นชอบโครงการ "โฮปเวลล์"

9 พ.ย.2533 

คมนาคม-รฟท.ลงนามในสัญญาสัมปทานว่าจ้างโฮปเวลล์

2534-2535 

รัฐบาล "อานันท์ ปันยารชุน" (นุกูล ประจวบเหมาะ รมว.คมนาคม) สั่งตรวจสอบสัญญาและล้มเลิกโครงการ

2536-2538 

รัฐบาล "ชวน หลีกภัย" (1) (พ.อ.วินัย สมพงษ์ รมว.คมนาคม) ผลักดันโครงการต่อ

ส.ค.2540 

"โฮปเวลล์" หยุดการก่อสร้าง

ไทม์ไลน์ มหากาพย์ค่าโง่โฮปเวลล์

23 ธ.ค.2540 

รัฐบาล "พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ" มีมติ ครม.ให้บอกเลิกสัญญากับโฮปเวลล์

20 ม.ค.2541 

"คมนาคม" ลงนามบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการ (รัฐบาล ชวน หลีกภัย (2) / สุเทพ เทือกสุบรรณ รมว.คมนาคม)

24 พ.ย.2547 

"โฮปเวลล์" ยื่นอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหาย 58,979 ล้านบาท ส่วน "คมนาคม" เรียกค่าเสียหายกลับ 200,000 ล้านบาท

30 ก.ย.2551 

อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ คมนาคม-รฟท. จ่ายค่าเสียหายแก่ "โฮปเวลล์" 11,888 ล้านบาท

13 มี.ค.2557 

ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำส่ังอนุญาโตตุลาการ(คมนาคม-รฟท. ไม่ต้องจ่ายค่าไง่)

ไทม์ไลน์ มหากาพย์ค่าโง่โฮปเวลล์

22 เม.ย.2562 

ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาคมนาคม-รฟท.ต้องจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีรวม 25,711 ล้านบาท ภายใน180 วัน

22 พ.ย.2562 

รฟท.ยื่น 4 หน่วยงานเสนอ ครม.งดจ่ายค่าไง่-สู้คดีต่อ

22 ก.ค.2563

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับพิจารณาคดีโฮปเวลล์ใหม่ ตามคำร้องของคมนาคม และ รฟท.

17 พ.ย.2563 

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความปมมติที่ประชมใหญ่ตลาการศาลปกครองสูงสุด นับอายุความวันตั้งศาลปกครองขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

17 มี.ค.2564 

ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ชี้มติศาลปกครองสูงสุดเรื่องนับอายุความขัดรัฐธรรมนูญ

4 มี.ค.2565

ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคดี "โฮปเวลล์" ไว้พิจารณาใหม่