“พลังงาน” เร่งหาข้อสรุปช่วยเหลือประชาชน หลังครม.เคาะลดภาษีดีเซล 3 บาท

“พลังงาน” เร่งหาข้อสรุปช่วยเหลือประชาชน หลังครม.เคาะลดภาษีดีเซล 3 บาท

“พลังงาน” เร่งประชุม กบน.หาข้อสรุปช่วยเหลือประชาชน หลัง ครม. มีมติประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร พร้อมวอนปั๊มบริหารจัดการปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าหลังจากการหารือภายในกระทรวงพลังงานเพื่อการกำหนดแนวทางการบริหารราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติประกาศลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร

โดยกระทรวงพลังงานจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อหาแนวทางในการบริหารราคาให้มีความเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือประชาชนในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ให้ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่าการลดภาษี 3 บาทต่อลิตร จะมีส่วนหนึ่งที่จะนำมาลดภาระค่าน้ำมันให้กับประชาชนในทันที และอีกส่วนหนึ่งจะนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ได้ต่อเนื่องนานยิ่งขึ้น ซึ่งจำนวนของแต่ละส่วนนั้นทาง กบน. จะมีการพิจารณาต่อไป

ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) ติดลบอยู่ที่กว่า 18,000  ล้านบาท ดังนั้น การบริหารจัดการส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในครั้งนี้ กบน. จะพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับสถานการณ์หากราคาในตลาดโลกขยับขึ้นไปอีก ให้สามารถตรึงราคาที่ 30 บาท/ลิตรได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ จะไม่ได้มีผลทันทีหลังจากมีมติจากคณะรัฐมนตรี อาจจะทำให้เกิดส่วนต่างราคาน้ำมันในช่วงก่อนวันที่จะมีการปรับลดจริง ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือกับผู้ค้ามาตรา 7 บริหารจัดการให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอกับการให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานในช่วงนี้เป็นหลัก

“จากการที่ครม.ได้มีมติประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตรในวันนี้ กระทรวงฯ จะเร่งจัดประชุมกบน.เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการราคาน้ำมันให้ลดภาระต่อประชาชนในทันที และสามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ได้อย่างต่อเนื่อง และวอนขอให้สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศบริหารจัดการปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งขอให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์พลังงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งวิกฤตพลังงานนี้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศเช่นกัน” นายสมภพ กล่าว