คลังยัน ’ลด’ ภาษีน้ำมันเป็นมาตรการสุดท้าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ยังไม่ได้หารือกับกระทรวงพลังงานถึงการปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เนื่องจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการได้

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ระบุ มาตรการลดภาษีน้ำมันเพื่อช่วยพยุงราคาไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น น่าจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะนำมาใช้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยต้องตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดว่า ในเนื้อน้ำมันนั้นมีอัตราภาษีจำนวนเท่าใด หากปรับลดภาษี รัฐจะสูญเสียรายได้จำนวนเท่าใด รวมถึงจะนำเงินจากแหล่งใดมาชดเชยรายได้ที่หายไป และหากปรับลดภาษีน้ำมันแล้ว ต้นทุนราคาสินค้าจะลดลงเท่าใด

ขณะนี้รัฐบาลยังจำเป็นต้องหารายได้เพิ่ม มาตรการลดภาษีน้ำมันจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะลดภาษีน้ำมันหรือไม่ ขอศึกษาก่อน เพราะน้ำมันแต่ละชนิดมีอัตราภาษีไม่เท่ากัน การดูภาษีเพื่อผ่อนคลายค่าครองชีพประชาชน ถ้าจำเป็นก็ต้องดู แต่เบื้องต้นพบว่าต้นทุนราคาสินค้าที่เกิดจากภาษีมีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับต้นทุนจากปัจจัยอื่น และการใส่เงินสมทบกองทุนน้ำมันเพื่อดูแลราคาพลังงาน กระทรวงการคลังได้ดูแลมาโดยตลอด