ถึงเวลา ’ลด’ ภาษี ’น้ำมัน’ แล้วหรือยัง?

ถึงเวลาลดภาษีน้ำมัน​แล้วหรือยัง​ เห็นด้วยหรือไม่หากรัฐต้องแทรกแซงกลไกราคา​ หาคำตอบกับ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI

ถึงเวลาลดภาษีน้ำมัน​แล้วหรือยัง​ เห็นด้วยหรือไม่หากรัฐต้องแทรกแซงกลไกราคา​ หาคำตอบกับ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI