พาณิชย์ ถกเอกชน วางแผนบุกตลาดซาอุฯ ตั้งเป้าส่งออกปี 65 โต 6.2 %

พาณิชย์ ถกเอกชน วางแผนบุกตลาดซาอุฯ ตั้งเป้าส่งออกปี 65  โต 6.2 %

จุรินทร์” ถกร่วมภาครัฐและเอกชน หลังมีการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูต ตั้งเป้าผลักดันส่งออกปี 65 เพิ่มขึ้น 6.2% เล็งผลักดันสินค้า 3 กลุ่ม เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เน้น “ข้าว-ไก่” เป็นพิเศษ ดันตั้ง JTC ไทย-ซาอุดีอาระเบีย เป็นเวทีเจรจาการค้า ปูทางสู่การทำ FTA

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย ว่า   กระทรวงพาณิชย์และเอกชนได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุดีอาระเบีย ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 6.2% จากปี 2564 ที่มีการส่งออกมูลค่า 51,500 ล้านบาท โดยได้วิเคราะห์ร่วมกันเห็นว่าสินค้าที่มีโอกาสในการส่งออก เป็นเป้าหมายในการผลักดันเพื่อทำรายได้เข้าประเทศ มีจำนวน 3 กลุ่ม คือ เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

โดยกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น อาหารฮาลาล ข้าว ไก่สด ผลไม้ เนื้อปลา กาแฟ ขนมจากน้ำตาล อาหารปรุงแต่งจากธัญพืช อาหารสัตว์เลี้ยง ซอสปรุงรส อาหารแห่งอนาคต เป็นต้น สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์และอุปกรณ์ ยางรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ และบริการ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

พาณิชย์ ถกเอกชน วางแผนบุกตลาดซาอุฯ ตั้งเป้าส่งออกปี 65  โต 6.2 %

ทั้งนี้ สินค้าที่มีอนาคตมากที่สุดคือ ข้าว เพราะซาอุดีอาระเบียนำเข้า 100% จำนวนปีละ 1.2-1.6 ล้านตัน 80% นำเข้าจากอินเดีย ที่เหลือนำเข้าจากปากีสถาน สหรัฐ เวียดนามและไทย โดยนำเข้าจากไทยน้อยมากแค่ 2% มีโอกาสเพิ่มได้ ส่วนไก่ ซาอุดีอาระเบียเลี้ยงเอง 60% บริโภคในปี 2563 ประมาณ 1.48 ล้านตัน นำเข้า 70% จากบราซิล ที่เหลือยูเครน และฝรั่งเศส ไทยมีศักยภาพส่งออกได้ แต่ยังติดขัดเรื่องตรวจรับรองโรงงาน โดยตรวจแล้ว 11 โรงงาน รอประกาศเป็นทางการ และติดปัญหาการรับรองตราฮาลาล ติดปัญหาการไม่ประกาศรับรองไทยปลอดไข้หวัดนก และการออกมาตรฐาน GSO 993 ที่รอประชุมคณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ 7 ประเทศ และมีซาอุดีอาระเบียรวมอยู่ด้วยที่จะรับรองมาตรฐาน ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ประสานกับทางการซาอุดีอาระเบีย เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่ติดขัดให้จบ เพราะถ้าจบ ก็จะส่งออกไก่ได้ทันที ซึ่งเอกชนพร้อมอยู่แล้ว

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นเวทีเจรจาการค้าระหว่างกันอย่างเป็นทางการ และนำไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกันในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนต้องการ และจะเร่งจัดคณะผู้แทนการค้า และนักธุรกิจจากไทยไปเยือนซาอุดีอาระเบีย และจากซาอุดีอาระเบียเยือนไทย เพื่อเจรจาการค้า และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย บริการไทย ในตลาดซาอุดีอาระเบียในทุกรูปแบบ ทั้งการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุดีอาระเบีย การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการซื้อขายมากที่สุด เร็วที่สุด รวมทั้งจะมีการจัดสัมมนาให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดต่อไป และยังจะจัดทำระบบข้อมูลตลาดซาอุดีอาระเบียเชิงลึก โดยทูตพาณิชย์จะมีส่วนสำคัญร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ และเตรียมศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เอกชนนำไปใช้ ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นเจ้าของเรื่องในการติดตาม ประสานงาน และให้บรรจุเป็นวาระในการประชุม กรอ.พาณิชย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าด้วย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในระหว่างที่ไทย ถูกลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบีย แต่ภาคเอกชน ยังทำการค้าขายอยู่ แต่ความสะดวกทางการค้าหายไป รวมทั้งยังมีมาตรการทางภาษีเพิ่มขึ้นมา ในสินค้าหลายชนิด  เมื่อกระทรวงพาณิชย์ ช่วยปลดล็อกในประเด็นอุปสรรคที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาสมากมาย จะช่วยเร่งรัดการส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะสินค้าข้าว ที่มีจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะปัจจุบัน เริ่มมีคนไทยไปทำงานแล้ว ทำให้มีความต้องการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกเหนือจากการบริโภคของชาวซาอุดีอาระเบียที่มีความต้องการอยู่แล้ว

รวมไปถึงการเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ FTA ซึ่งทำระหว่าง 2 ประเทศคู่เจรจาได้ยาก ซึ่งน่าจะหารือกันในเวทีคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ หรือ จีซีซี GCC ( Gulf Cooperation Council ) 7 ประเทศได้ ซึ่งซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศแกนกลางอยู่แล้ว และที่ผ่านมา มีบทเรียนจากการเจรจา FTA ไทย-บาห์เรน ที่เกือบจะสำเร็จแล้ว แต่ไม่สามารถสรุปผลการเจรจาได้  เพราะซาอุฯ ไม่เห็นด้วย  ทำให้การฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบียในครั้ง ก็หวังว่าจะเป็นโอกาสให้ค่อยๆ ทำการตกลงกันได้

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์