เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

ชาว "ฟรีแลนซ์" และมนุษย์เงินเดือนที่รับจ๊อบ ต้องรู้! ขั้นตอนการขอเอกสาร "หักภาษี ณ ที่จ่าย" ออนไลน์ ทั้งช่วงเวลาปัจจุบัน และย้อนหลังผ่านระบบ e-Withholding Tax จาก "สรรพากร" ได้เอกสารครบ ยื่นภาษีง่าย ไม่ต้องกลัวหาย

อีกหนึ่งปัญหากวนใจสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ รวมถึงมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้หลายทาง หรือรับจ๊อบพิเศษ ที่จะต้องยื่นภาษีในทุกๆ ปี จะถูก "หักภาษี ณ ที่จ่าย" ทุกครั้งที่ได้รับเงิน และจำเป็นต้องเก็บเอกสาร "หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย" ให้ครบทุกใบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลตอน "ยื่นภาษี" มักจะเจอปัญหาได้รับเอกสารไม่ครบ หรือหาเอกสารไม่เจอเมื่อถึงเวลาต้องกรอกข้อมูล หรือต้องคอยจดและจัดระเบียบเอกสารเอง 

ปัจจุบัน กรมสรรพากร มีบริการที่เรียกว่า "e-Withholding Tax" สำหรับประชาชนที่เคย "ถูกหักภาษี ณ จ่าย" เอาไว้ สามารถขอเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้ง่ายๆ โดยสรุปออกมาเป็นข้อมูลให้ในหน้าเดียว สะดวกต่อการกรอกข้อมูลตอนยื่นภาษี แถมไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บเอกสารไม่ครบ ไม่ต้องมานั่งจด ไม่ต้องกลัวหายอีกต่อไป "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"

สรุปขั้นตอนการขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลังให้ทำตามกันง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร จากนั้นเลือกเมนู "e-Withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย" 

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร  

2. เลือกเมนู "บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและค่าใช้จ่าย"

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

3. ระบบจะมีหน้าต่างให้ลงทะเบียน E-FILING เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน 

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

4. กรอกข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้า e-Payment จากนั้นเลือก บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

6. เลือกปุ่มสีเขียว "เพิ่มคำขอคัดค้นข้อมูล"

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

7. เลือก "ข้อมูลการถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ e-Withholding Tax" ในช่องประเภทและการใช้จ่าย

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

8. อย่าลืมระบุข้อมูลในช่อง เดือน/ปีภาษีเริ่มต้น เพื่อเลือกเดือนและปีภาษีที่ต้องการขอเอกสารหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "ส่งคำขอ" (สีน้ำเงินเข้ม)

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

 

 

9. เมื่อส่งคำขอเรียบร้อยแล้วระบบจะปรากฏข้อมูลตามภาพด้านล่าง ซึ่งผู้ขอข้อมูลจะได้รับข้อมูลตามที่ขอภายใน 3 ชั่วโมง 

เตรียมเอกสาร "ยื่นภาษี" เปิดวิธีขอใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax จากสรรพากร

ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลังจะแสดงข้อมูลเฉพาะบริษัทที่มีการลงทะเบียนระบบ e-Withholding Tax กับสรรพากรไว้แล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทที่ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบ e-Withholding Tax จะไม่เจอข้อมูลในระบบค้นข้อมูลออนไลน์ของกรมสรรพากรตามวิธีทำข้างต้น แต่จะต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เป็นเอกสารแบบกระดาษดังเดิม ซึ่งผู้มีเงินได้ก็ยังจำเป็นต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ให้ครบ เพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นภาษีได้ตามปกติ

------------------------------------------------

อ้างอิง: กรมสรรพากร 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์