ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เปิดวิธียื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ เป็นธรรมเนียมเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ก็ถึงเวลาต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไปดูกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เปิดวิธียื่นภาษี 2564-2565 ยื่นออนไลน์ เป็นธรรมเนียมเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ก็ถึงเวลาต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 120,000 บาท ทุกคน มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปี และมียอดภาษีต้องชำระหากคำนวณแล้วเงินได้สุทธิมีจำนวนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ไปดูกันว่าการยื่นภาษี 2564-2565 ยื่นออนไลน์ ทำได้ถึงเมื่อไหร่ และเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

 

ช่องทางการยื่นภาษี 2564-2565 ยื่นแบบกระดาษ-ยื่นภาษีออนไลน์

 

การยืนภาษีแบบกระดาษทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ส่วนการยื่นภาษีออนไลน์ผู้มีรายได้สามารถยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ ได้ด้วย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ดังนี้

 

  • ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th
  • ยื่นผ่านแอพพลิเคชั่น Rd Smart Tax สำหรับผู้เสียภาษีที่ถนัดใช้สมาร์ทโฟน

 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นพนักงานประจำ หรือผู้ที่มีรายได้แน่นอน การยื่นภาษีอาจไม่ยุ่งยาก แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจที่เลือกจ่ายภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะค่อนข้างยุ่งยากกว่า ดังนั้น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริง ละเอียดและครบถ้วน ซึ่งจะช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลงนั่นเอง

 

ขณะที่การยื่นภาษี เอกสารและข้อมูลที่ผู้มีรายได้จะต้องเตรียมไว้เพื่อยื่นภาษีนั้น หลักๆ ประกอบด้วย

 

  • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) (พนักงานประจำ และผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้)
  • รายการลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่รวบรวมทั้งปี
  • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี

 

สิ่งที่สำคัญคือ ในกรณีที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไป เมื่อคำนวณแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม จะทำให้ผู้มีรายได้สามารถขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไปได้ ดังนั้น หากผู้เสียภาษีที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทางสรรพากรมีบริการคืนเงินภาษีโดยโอนเงินตรงเข้าบัญชีได้เลย ซึ่งจะเร็วกว่ารอเป็นเช็คที่ต้องส่งผ่านไปรษณีย์

 

 

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th เลือก ยื่นออนไลน์ ระบบจะพาไปที่ efiling.rd.go.th

2.กดสมัครสมาชิกตามวิธีด้านล่าง ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3.กรอกเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลือก Captcha (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ)

4.เลือก ประสงค์ลงทะเบียนเพื่อ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระบุ ข้อมูลผู้เสียภาษี

5.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์

6.กำหนดรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน เลือกคำถาม/คำตอบ 3 ข้อ เพื่อใช้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน

7.อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข/ยืนยันการลงทะเบียน

8.เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ตั้งไว้

 

ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

สำหรับช่องทางออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลการขอ "คืนภาษี 2564" ผ่าน เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยสามารถกรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ-นามสกุลผู้เสียภาษี และกดสอบถามได้เลย 

 

กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือ งานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศ

 

ช่องทางการรับเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านสาขาธนาคารและเอกสารประกอบการรับเงินคืนภาษี

 

ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

ยื่นภาษี 2564-2565 ขั้นตอนยื่นออนไลน์ได้ถึงเมื่อไหร่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

 

ยื่นภาษี ยื่นเร็วได้เงินคืนไว

 

ก่อนยื่นภาษีประจำปี ผู้เสียภาษีจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบ เพื่อไว้ใช้อ้างอิงข้อมูลในการยื่นข้อมูล เพราะถึงแม้ตอนกรอกข้อมูลครั้งแรกสรรพากรไม่ได้กำหนดให้แนบเอกสารเข้าไป แต่สำหรับบางกรณี สรรพากรก็อาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม โดยเฉพาะมีการขอคืนภาษีด้วย ทางสรรพากรจะต้องมีตรวจสอบอย่างแน่นอน หากผู้มีรายได้เตรียมเอกสารไว้ครบ ก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคืนเงินภาษีด้วยนั่นเอง ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีประกอบด้วย เช่น เอกสารแสดงการมีรายได้ , เอกสารลดหย่อนส่วนตัวที่ใช้ยื่นภาษี , เอกสารที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หรือ เอกสารหลักฐานค่าลดหย่อนใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้

 

หากเตรียมเอกสารครบแล้ว เมื่อถึงกำหนดยื่นภาษีอย่ารอช้า ให้รีบยื่นให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งยื่นภาษีเร็วเท่าไรหากมีเงินภาษีที่จะต้องได้คืน ก็จะทำให้ได้คืนเร็วขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงขั้นตอนของการกรอกข้อมูลด้วย หากรีบมากจนกรอกข้อมูลผิด แทนที่จะได้เงินภาษีคืนเร็วกลับกลายเป็นว่ายิ่งช้ากว่าเดิม 

 

เนื่องจากเมื่อมีการขอคืนเงินภาษีเกิดขึ้น สรรพากรจะต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าหากพบว่าข้อมูลที่กรอกไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริง ก็จะถูกตรวจสอบย้อนหลังพร้อมขอเอกสารเพิ่มเติม 

 

ทางที่ดีเลือกวันยื่นภาษีช่วงต้นเดือนแรกที่สรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษี อย่ารอจนใกล้หมดเขตที่สรรพากรกำหนด และต้องกรอกข้อมูลอย่างระมัดระวัง ให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ในครั้งแรกที่ยื่นภาษี โอกาสได้เงินภาษีคืนก็จะเร็วขึ้น  

 

สุดท้ายเมื่อการยื่นภาษีสิ้นสุดลง ระหว่างที่รอเงินภาษีคืน ผู้เสียภาษีต้องหมั่นตรวจสอบสถานะทางเว็บไซต์กรมสรรพากร หัวข้อ “สอบถามข้อมูลขอคืนภาษี” หรือผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ว่าต้องการเอกสารเพิ่มหรือไม่ เพราะบางกรณีทางสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติม ก็จะแจ้งผ่านเว็บไซต์สรรพากร หรือทางแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นภาษีไว้

 

หากพบว่าต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ให้รีบดำเนินการส่งไปเพิ่มเพื่อให้การขอคืนภาษีเร็วยิ่งขึ้น หรือการตรวจสอบสถานะอาจทำให้ทราบว่า สรรพากรกำลังดำเนินการส่งคืนเงินภาษีให้ โดยที่ไม่ได้เรียกตรวจเอกสารเพิ่มก็ได้