เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง งวด 4 ส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา"

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง งวด 4 ส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา"

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 งวด 4 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" ยางพาราแผ่นดิบ 5.04 บาท/กก. น้ำยางสด 4.36 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย ราคาสูงกว่าประกัน โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวม 10,065.69 ล้านบาท โดยเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,880,458 ราย โดยพื้นที่สวนยางกรีดได้ 19.16 ล้านไร่ และประกันรายได้ในระหว่างตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ "ประกันราคายางพารา" ให้กับชาวสวนยาง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม และ งวด 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2564 และงวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้เริ่มโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยางแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ยอดโอนรวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท 

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง งวด 4 ส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด กยท. ได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงในงวด 4 "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" ตามการผลิตแต่ละประเภท ดังนี้

  • ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 54.96 บาท/กก. ชดเชย 5.04 บาท/กก.
  • ราคาน้ำยางสด DRC 100% อยู่ที่ 52.64 บาท/กก. ชดเชย 4.36 บาท/กก.
  • ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.53 บาท/กก. จึงไม่ชดเชย เนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้

โดยคาดว่าพร้อมจ่ายส่วนต่าง งวด 4 ยอดรวมกว่า 647 ล้านบาท ให้เกษตรกรภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง งวด 4 ส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา"

 

ปัจจุบัน ความต้องการใช้ยางของโลกมีแนวโน้มที่สวนทางกับผลผลิตยางในตลาด ทำให้เกิดการขาดแคลนด้านวัตถุดิบ สาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมด้านยางพารากลับมาขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง กยท. จะมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องเร่งโค่นยางเก่า แต่สามารถเพิ่มรายได้จากต้นยางเดิม

โดย กยท. สนับสนุน ปัจจัยการผลิต รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมทำให้มีน้ำยางเพิ่ม มีผลผลิตส่งออกสู่ตลาด เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยาง