โอนวันนี้! "ประกันรายได้" ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท

โอนวันนี้! "ประกันรายได้" ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท

ธ.ก.ส. โอนเงิน "ประกันรายได้" ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ทยอยโอนตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือเยียวยา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วันนี้ (20 ธ.ค.) เป็นต้นไป ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่

  • ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม

 

เงินดังกล่าว จะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินงบประมาณจำนวน 9,783.61 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม โดยเริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ทยอยโอนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป