ธ.ก.ส.ชี้มาตรการรัฐหนุนราคาสินค้าเกษตรเดือนก.พ.ปรับเพิ่ม

ธ.ก.ส.ชี้มาตรการรัฐหนุนราคาสินค้าเกษตรเดือนก.พ.ปรับเพิ่ม

ธ.ก.ส.คาดความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ทำให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ในเดือนก.พ.นี้ปรับเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพาราดิบชั้น 3 มีแนวโน้มราคาปรับลดลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนก.พ.2565 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา 7,957 - 8,209 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.45 - 3.64%

เนื่องจาก อินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกประสบปัญหาขาดแคลนรถไฟบรรทุกสินค้า ทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวตามคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด ประเทศคู่ค้าบางรายจึงเปลี่ยนมาซื้อข้าวจากไทยทดแทน

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคา 11,229 - 11,371 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.00 - 4.30% และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคา 8,922 - 9,391 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.69 - 5.99% เนื่องจาก ภาครัฐดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 เพื่อชะลอการขายข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทยังคงอ่อนค่า จึงทำให้ประเทศคู่ค้ามีความสนใจสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา 19.12 - 19.98 เซนต์/ปอนด์ (13.92 - 14.54 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.16 - 5.71% เนื่องจาก ทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจจูงใจให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ำตาลทราย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันราคาน้ำตาลจากปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นทั้งจากอินเดียและไทย

มันสำปะหลัง ราคา 2.27 - 2.34 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.44 - 3.54% เนื่องจาก ความต้องการใช้มันสำปะหลังของประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุกร ราคา 99.51 - 101.44 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 - 2.52% เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรยังคงอยู่ในระดับต่ำจากปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ประกอบกับ รัฐบาลควบคุมการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ASF

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ออกคำสั่งห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื้อสุกรจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

กุ้งขาวแวนนาไม ราคา 178.78 - 185.12 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.44 - 4.01% เนื่องจาก มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในแบบ Test & Go อีกครั้งภายในเดือนก.พ. 2565 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ผลผลิตกุ้งลดลงจากปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้ง และโคเนื้อ ราคา 99.20 - 101.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.05 - 1.86% เนื่องจาก ปัญหาเนื้อสุกรราคาสูง และยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ราคาเนื้อประเภทอื่นที่เป็นสินค้าบริโภคทดแทนเนื้อสุกรมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคปรับตัวสูงขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 8.72 - 8.77 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากเดือนก่อน 0.11 - 0.68% เนื่องจากสัญญาราคาส่งมอบข้าวสาลีปรับลดลงจากการขายออกทำกำไร จึงคาดว่าผู้ประกอบการจะนำเข้าข้าวสาลีเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูง ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศลดลง

ปาล์มน้ำมัน ราคา 8.64 - 9.03 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากเดือนก่อน 13.50 -17.27% เนื่องจาก เดือนก.พ.ผลผลิตปาล์มน้ำมันรอบใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันปาล์มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคา 50.19-51.31  บาท/กิโลกรัม ลดลงจากเดือนก่อน 1.83-3.98% เนื่องจาก ราคายางพาราล่วงหน้าตลาดโตเกียวมีแนวโน้มลดลง(ราคายางพาราล่วงหน้าตลาดโตเกียวส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร) จากการที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.2565 เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมากกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ราคายางพารายังเคลื่อนไหวลดลงไม่มาก จากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของโลกจะกลับมาสู่ระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์