ธปท.สำรองธนบัตร รับเทศกาล ‘ตรุษจีน’ 2.7 หมื่นล้านบาท

ธปท.สำรองธนบัตร รับเทศกาล ‘ตรุษจีน’ 2.7 หมื่นล้านบาท

ธปท. สำรองธนบัตรมูลค่า 27,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 65 ที่เพิ่มขึ้น คาดใช้จ่ายสะพัด

      นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2565 ที่ความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ  ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด 19 มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

      รวมทั้งแนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ประมาณการว่า ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีน น่าจะมีการเบิกจ่ายธนบัตรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ประมาณ 27,000 ล้านบาท

     แต่เทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีก่อน จะลดลงประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนเรียบร้อยแล้ว