รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 มกราคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 มกราคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2400-2500 ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 64/65 1900-2000 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2050-2250 ข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 64/65 1850-1950

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ  
ชนิดข้าว บาท/100 กก.
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2400-2500
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2300-2400
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1270
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1300-1320
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850-1900
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1220
ข้าวขาว 100% ชั้น 2  -
ข้าวขาว 5% 1280-1300
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 1140-1190
ปลายข้าวขาวซีวัน 990-1070
รำข้าวขาว (ก.ก.) 10.00-10.50
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม  -
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1260-1270
ข้าวนึ่ง 5%  -
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ  -
ปลายข้าวนึ่ง  -
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.)  -
ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 64/65 1900-2000
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2050-2250
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 1700-1800
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65 2050-2200
ข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 64/65 1850-1950
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61  -
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62  -
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62   -
ปลายข้าวเหนียว 64/65 1300-1400
ปลายข้าวเหนียว 63/64 1250-1300
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน บาท/100 ก.ก.
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 1700
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 1650
ข้าวขาว 5% 1600
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว 1510
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ)  1500
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ 1400
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)  -
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)  -
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)  -
   
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย  

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (25 มกราคม 2565)