"ทีเส็บ" ตั้งศูนย์ประสานงาน วันสต็อปเซอร์วิสหนุนไมซ์

"ทีเส็บ" ตั้งศูนย์ประสานงาน  วันสต็อปเซอร์วิสหนุนไมซ์

“ทีเส็บ” รับเทรนด์ไมซ์ส่อฟื้น ผนึก 18 หน่วยงานรัฐ ลุยดิจิทัลแพลตฟอร์มตั้งศูนย์ประสานงานไมซ์ ผุดเว็บไซต์ “วันสต็อปเซอร์วิส” ลดขั้นตอนจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บผนึกความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ 18 องค์กร ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: การจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และจัดแสดงสินค้า) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เปิดตัวเว็บไซต์ www.thaimiceoss.com เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลกลางแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ประกอบการไมซ์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว และขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

“เฟสแรกเริ่มด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลและบริการ สอดรับกับจังหวะที่รัฐบาลเปิด Test & Go วันที่ 1 ก.พ. รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดการจัดงานแสดงสินค้าที่จะเริ่มกลับมาในช่วงปลายเดือน ก.พ.-มี.ค.”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการทีเส็บ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม กล่าวว่า คาดแพลตฟอร์มนี้พร้อมใช้งานภายในต้นปี 2565 ซึ่งจะพัฒนาต่อเนื่องระบบจัดเก็บข้อมูลด้านกฎระเบียบ ขั้นตอน การดำเนินการขอใบอนุญาตและใบรับรอง และการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการให้บริการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์  ช่วยลดขั้นตอน ความซับซ้อนยุ่งยาก ครอบคลุมการประสานงานผู้จัดงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงานไมซ์ การขอวีซ่า การเดินทางด้วยเครื่องบินของผู้ที่เกี่ยวข้อง การตรวจคนเข้าเมือง การนำเข้าสินค้าเพื่อร่วมงานไมซ์ โลจิสติกส์ สถานที่จัดงาน ที่พัก การรักษาความปลอดภัยและการประกันภัย การชำระและขอคืนภาษี โดยลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบให้บริการด้านนั้นๆ เบื้องต้นมุ่งเจาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ก่อน

สำหรับ 18 องค์กร อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมวิชาการเกษตร กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA กล่าวว่าโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ นักเดินทางไมซ์ การเคลื่อนย้ายสัตว์และสิ่งของที่เกี่ยวกับกิจกรรมไมซ์ จากก่อนหน้านี้การยื่นเอกสารต่างๆ ต้องยื่นให้หลายหน่วยงาน และทีละหน่วยงาน โครงการนี้จะทำให้การจัดกิจกรรมไมซ์ไม่ต้องไปยื่นขออนุญาตจากเว็บไซต์ปลีกย่อยของหน่วยงานอื่นๆ อีก