คลังเปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4

คลังเปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4

คลังเปิดเงื่อนไขใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4 โดยผู้ใช้สิทธิเฟส3 กดรับสิทธิและเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ 1-28 ก.พ.นี้ ส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ 10 ก.พ.นี้ และเริ่มใช้สิทธิ 17 ก.พ.นี้ สิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เม.ย.นี้ วงเงิน 1,200 บาทตลอดโครงการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้(24ม.ค.)ว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 กำหนดให้ใช้สำหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนก.พ. ถึง วันที่ 30 เม.ย.2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้

3.1 การลงทะเบียนและการใช้จ่าย

3.1.1 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในข้อ 3.1.2 ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

3.1.2 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.ถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

3.2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/ โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

นายอาคมกล่าวด้วยว่า วงเงินที่รัฐจะใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีอยู่จำนวน 3.48 หมื่นล้านบาท โดยจะนำมาจากเม็ดเงินที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และ เม็ดเงินจากโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งยังเหลือวงเงินอยู่จำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดวงเงินการใช้จ่ายไว้ที่ 1,200 บาทต่อรายต่อโครงการนั้น เป็นเพราะเราได้พิจารณาแล้วว่า สถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากการที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 และส่วนหนึ่งเพราะขณะนี้ เริ่มมีพนักงานได้กลับเข้าสู่การจ้างงาน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ขณะที่ การใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ก็มีคนใช้จ่ายไม่ถึง 150 บาทต่อวันอยู่จำนวนหนึ่ง และ มีผู้ที่ไม่ใช้จ่ายเลยจำนวน 1.6 ล้านคน