RS รับศึกษา M&A-JV ธุรกิจในอีโคซิสเต็ม หลังมีข่าวซื้อกิจการ "ยูนิลีเวอร์"

RS รับศึกษา M&A-JV ธุรกิจในอีโคซิสเต็ม หลังมีข่าวซื้อกิจการ "ยูนิลีเวอร์"

RS ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังมีข่าวดีลซื้อกิจการ "ยูนิลีเวอร์" ยอมรับอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ด้วยวิธี M&A-JV เพื่อสร้างโอกาสเติบโต

นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สอบถามมายังบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 24 ม.ค.2565 ว่าบริษัทฯ เตรียมปิดดีลเจรจาซื้อกิจการยูนิลีเวอร์ นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบันเทิงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการสร้างจุดยืนในฐานะผู้นำการผสมผสานความบันเทิงและการค้าปลีกด้วยโมเดล Entertainmerce

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์การทำ Mergers and Acquisitions (M&A) และ Joint Venture (JV) นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและขยาย Ecosystem ของอาร์เอส กรุ๊ป

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อชี้แจงใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป