ผลผลิตอ้อยปี 64/65 เพิ่ม 16% 77.75 ล้านตัน

การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูก 9.90 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 6.68% ผลผลิต 77.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.13%

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ฉันทานนท์ วรรณเขจร ระบุ การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูก 9.90 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 6.68% ผลผลิต 77.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.13% ผลผลิตต่อไร่ 7.85 ตัน เพิ่มขึ้น 8.88% เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก