Daily Gold Futures (วันที่ 18 มกราคม 2565)

Daily Gold Futures (วันที่ 18 มกราคม 2565)

Spot Gold แนวรับ 1805/1790 แนวต้าน 1825/1845 GOH22 แนวรับ 1808/1793 แนวต้าน 1828/1848 GF10G22/GFG22 แนวรับ 28,280/28,030 แนวต้าน 28,580/28,880

Gold Online (GOH22)

ศุกร์ที่ผ่านมา GOH22 แกว่งตัว โดยเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1825.4 สลับแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุด 1819.9 และมาปิ ดที่ 1822.0

แนวโน้ม Gold Online: ประเมิน GOH22 คาดแกว่งตัวขึ้น โดยอาจแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับ 1808/1793 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปแนวต้าน 1828/1848

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GOH22 ที่แนวรับ 1808 และปิดสถานะที่แนวต้าน 1828/1848 (Stop loss ที่ 1793)

Gold Futures (GF10G22)

วานนี้ GF10G22 แกว่งตัว โดยเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุด 28,820 สลับชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 28,570 และมาปิดที่ 28,590 (ราคาทองโลกอยู่ที่ 1822 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที 32.91 บาท/ดอลลาร์และBasis สัญญา GF10G22 ที่ 30บาท เท่ากับ 28,531 บาท)

แนวโน้ม Gold Futures: ประเมิน GF10G22 อาจแกว่งตัวขึ้น โดยอาจชะลอลงมาทดสอบแนวรับ 28,280/28,030 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปแนวต้าน 28,580/28,880

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,280 และปิดสถานะที่แนวต้าน 28,580/28,880 (Stop loss ที่ 28,030)

สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,580 เมื่อวานนี้ แนะนำปิดสถานะที่ 28,580/28,880 (Stop loss ที่ 28,280)