รัฐถกวันนี้ ‘แพ็กเกจ’ ช่วยค่าครองชีพปชช.

แพ็กเกจการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพง โดยจะพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อออกแพ็กเกจรวมดูแลประชาชนทุกกลุ่ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ในวันนี้จะประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เพื่อหารือถึงแพ็กเกจการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพง โดยจะพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อออกแพ็กเกจรวมดูแลประชาชนทุกกลุ่ม

ส่วนจะเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมเดือนในเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 หรือไม่นั้น ต้องหารือในรายละเอียดทั้งเรื่องระบบการลงทะเบียน การใช้งบประมาณ และขั้นตอนการอนุมัติ ส่วนจะทันเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าหรือไม่นั้น จะต้องรอหารือกันก่อน 

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ ระบุว่า การหารือกับกระทรวงการคลังวันนี้จะติดตามสถานการณ์ ซึ่งไม่ใช่แค่สถานการณ์เฉพาะในไทยแต่ดูสถานการณ์โลกด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไร โดยเรื่องนี้แสดงถึงการที่ประชากรโลกบริโภคมากขึ้น หรือแสดงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เกิดความต้องการบริโภคสูงขึ้น
โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้า โดยประเด็นสินค้าราคาแพงต้องพิจารณาว่ามาจากปัจจัยใดและกระทบส่วนใดของเศรษฐกิจ

ปัญหาราคาสินค้าแพงจะดูเฉพาะรายการสินค้าไม่ได้ แต่ต้องดูภาพรวมของเงินเฟ้อด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องควบคุมให้ได้ และจะต่างจากประเทศอื่น เช่น สหรัฐ มีเงินเฟ้อ 7% แต่เราไม่ประมาท ส่วนไหนตรึงได้ก็พยายามตรึง ส่วนไหนเป็นปัญหากลไกตลาดต้องเพิ่มการผลิตในสินค้าที่ขาดแคลน ไม่อยากให้ประชาชนมองแค่ขาดแคลนสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง อยากให้ดูภาพรวมดีกว่า

ที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัวทางการผลิตเพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การลงทุนลดลง ผู้ผลิตไม่กล้าขยายกำลังการผลิต รวมทั้งการผลิตบางส่วนยังชะงักจากโอมิครอน แต่เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวและเชื่อว่าจะเกิดการผลิตมากขึ้นหากควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี

ส่วนข้อเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างติดตามเรื่องนี้และจะมีรายละเอียดออกมา ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจากทุกกระทรวงเพื่อสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานไปสู่ท้องถิ่น