คลังรับฟังความเห็นเก็บ ’ภาษี’ คริปโตฯ

จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กรมสรรพากร สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย พร้อมกับหน่วยงานอื่นร่วมกันหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล

รองอธิบดีกรมสรรพากร วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ระบุ จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กรมสรรพากร สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย พร้อมกับหน่วยงานอื่นร่วมกันหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเผยแพร่แบบสอบถามรับฟังความเห็นก่อนประชุมใหญ่อีกครั้งในเดือนม.ค.นี้