เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท

เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท

ตรวจสอบ เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาชีพอิสระ

ติดตาม "เงินเยียวยาประกันสังคม" ตรวจสอบ เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยา ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งล่าสุดว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค. นี้ เสมือนเป็น "ของขวัญปีใหม่" จากรัฐบาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง "สำนักงานประกันสังคม" ย้ำว่าต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด

เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท

คลิกที่นี่ ตรวจสอบเช็คสิทธิเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

ทั้งนี้ ประกันสังคม เตือนกลุ่มคนบันเทิงกลางคืน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้

เช็คสิทธิมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 "คนกลางคืน" รับเงิน 5,000 บาท