คมนาคมคุมเข้ม ’เดินทาง’ ในช่วงปีใหม่ 

จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จิรุตม์ วิศาลจิตร ระบุ ได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวด และให้พนักงานขับรถ ผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มทุกครั้งในการเดินทาง