จับตา ’เมียนมา’ สู้รบกระทบค้าชายแดนไทย

จับตาการค้าชายแดนแม่สอด หลังรัฐบาลเมียนมาถล่มกะเหรี่ยง อีกทั้งมาตรการเมียนมาจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกระทบการค้าไทย ร่วมพูดคุยกับคุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก

จับตาการค้าชายแดนแม่สอด หลังรัฐบาลเมียนมาถล่มกะเหรี่ยง อีกทั้งมาตรการเมียนมาจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกระทบการค้าไทย ร่วมพูดคุยกับคุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก