สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ปลาป่น ไก่เนี้อ ไข่ไก่ราคาทรงตัว ข้าวราคาลดลง และสุกรราคายืนแข็ง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่หาบละ 636 บาท โดยปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดทรงตัว

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 604.5 เซนต์/บุชเชล สภาพอากาศที่มีปริมาณน้ำฝนเบาบางในพื้นที่เพาะปลูกหลักของแถบประเทศบราซิลทางตอนใต้และอาร์เจนตินา ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 ส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านการผลิตเอทานอลของประเทศสหรัฐฯ Energy Information Administration (EIA) ประกาศยอดการผลิตเอทานอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่1.051 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 1.087 ล้านบาร์เรลต่อวัน

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

           กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.50 บาท การเพาะปลูกที่ประเทศบราซิลสัปดาห์ที่ผ่านมายังค่อนข้างดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อและส่งออกในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ราคายังคงสูงทรงตัว 
 

 

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,335 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 398.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติและอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่แถบประเทศอเมริกาใต้ ทำให้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง และปริมาณอุปสงค์ในตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2564/65 ในต้นปีหน้า ขณะที่ปัจจุบัน Buenos Aires Grain Exchange ประเมินถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 75% ปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 13%

             แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ของประเทศเปรูภาพรวมยังคงดีต่อเนื่อง ปริมาณปลาที่จับได้จริงแล้วเกือบ 80% ของโควต้า ขณะที่ผู้ซื้อหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการซื้อทรงตัว 

           โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
 

ข้าว : ราคาลดลง

          การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลง จากตันละ 417 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 412 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 372 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,100 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

          การบริโภคยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 19 ธันวาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 88-89 บาท 

          ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 80)      

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

         สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ 34 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ยังคงดีต่อเนื่อง 

         ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.80 บาทโดยการบริโภคไข่ไก่สมดุลกับปริมาณผลผลิต 

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

-----------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
          โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
          E-mail : [email protected]