ธุรกิจตั้งใหม่ พ.ย. เพิ่ม 26% ทุนจดทะเบียน 16,983 ล้าน

เดือนพ.ย. 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 5,642 ราย เพิ่มขึ้น 26% มีทุนจดทะเบียน 16,983 ล้านบาท

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โสรดา เลิศอาภาจิตร์ ระบุ เดือนพ.ย. 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 5,642 ราย เพิ่มขึ้น 26% มีทุนจดทะเบียน 16,983 ล้านบาท โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุดได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร