จับตา ’โอมิครอน’ ทุบส่งออกปี 65 โตแค่ 0.2%

ได้ทำการศึกษากรณีถ้าโอมิครอนที่มีผลต่อการส่งออกปี 2565 โดยถ้าระบาดในโลกไม่รุนแรง การส่งออกไทยขยายตัว 4.8%

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อัทธ์ พิศาลวานิช ระบุ ได้ทำการศึกษากรณีถ้าโอมิครอนที่มีผลต่อการส่งออกปี 2565 โดยถ้าระบาดในโลกไม่รุนแรง การส่งออกไทยขยายตัว 4.8% แต่หากรุนแรงการส่งออกไทยขยายตัวเหลือ 0.2%