SNNP - สินค้าใหม่หนุนกำไร (14 ธันวาคม 2564)

SNNP - สินค้าใหม่หนุนกำไร (14 ธันวาคม 2564)

เราคาดกำไรปกติ 4Q จะสร้างระดับสูงสุดใหม่ที่ 115 ลบ., (+212% yoy, +86% qoq) นอกจากนี้เราคาดกำไรปกติ FY22F จะเพิ่มขึ้น 48% yoy เป็น 448ลบ.

หนุนจาก (1) รายได้การขายมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากตลาด CLMV, (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น, และ (3) สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายลดลงจาก 22% เป็น 16% รวมถึง (4) ดอกเบี้ยจ่ายที่คาดว่าจะลดลงหลังได้เงินจาก IPO มากกว่า 80 ลบ. เราแนะนำ ซื้อ SNNP ราคาเป้าหมาย 14.00 บาทต่อหุ้น อ้างอิง 30x FY22F PE

 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องใน ธ.ค.และ 1Q22

ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว JELE chewy jelly ใน 7-eleven และได้รับผลตอบรับที่ดีและมีแผนจะเปิดตัว ขนมขาไก่ Lotus ผสมเมล็ดกัญชงในธ.ค. รวมทั้งยังมีอีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงและกัญชาเปิดตัวในช่วงม.ค. 2021 และก.พ. 2022 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะให้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เยลลี่แบบเดิม

 

 

คาดกำไรปกติ 4Q สร้างระดับสูงสุดใหม่

หนุนจาก (1) ฤดูกาลและ (2) อัตราการผลิตฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการ Bubble and Seal ในช่วง ก.ค. คาดรายได้ขายจะเติบโต 7% mom ใน ต.ค.และเติบโตต่อเนื่อง 10% mom ใน พ.ย. ช่วยให้รายได้ขายจะเติบโต 17% qoq เป็น 1.15 พันลบ. ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็น 26% ดังนั้น เราคาดว่ากำไรปกติ 4Q จะสร้างระดับสูงสุดใหม่ที่ 115 ลบ. เพิ่มขึ้น 212% yoy และ 86% qoq

 

แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 14.00บาทต่อหุ้น

เราปรับคาดการณ์กำไรปกติปี FY21F ขึ้น 5% เป็น 302 ลบ. เนื่องจากคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวดีใน 4Q เราปรับสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นปี FY21F จาก 25.50% เป็น 25.80% และคาดว่ากำไรปกติปี FY22F จะเพิ่มขึ้น 48% yoy เป็น 448 ลบ. จาก (1) รายได้การขายที่จะเติบโตได้ดีโดยเฉพาะจากตลาด CLMV, (2) อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น, (3) สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายที่มีแนวโน้มลดลงจาก 22% เป็น 16% และ (iv) ดอกเบี้ยจ่ายที่คาดว่าจะลดลงหลังได้เงินจาก IPO มากกว่า 80 ลบ. เราแนะนำ ซื้อ SNNP ราคาเป้าหมาย 14.00 บาทต่อหุ้น อ้างอิง 30x FY22F PE