หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ”

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ”

ลมหนาวมาแล้ว หลายคนคงหาที่เที่ยวพร้อมกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย ที่เรียกว่า 1 ปีมีครั้งเดียว ซึ่งครั้งเดียวของประเทศไทยในยุคนี้โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มักจะได้สัมผัสอากาศหนาวไม่กี่วัน

ดังนั้น แต่ละปีคนไทยส่วนมากมักจะเดินทางไปภาคเหนือในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จะมีบางกลุ่มที่มักจะไปก่อนหรือหลังเทศกาลเพราะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเผชิญกับปัญหารถติด

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” วันนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” มีสถานที่แนะนำเผื่อเป็นตัวเลือกของนักเดินทางอีกสถานที่คือ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะหรือ Maemoh Festival เป็นงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อนให้ได้สัมผัสบรรยากาศดีๆ อากาศที่บริสุทธิ์และทัศนียภาพที่ส่วนงามของ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมไปกับการทำความรู้จักเรื่องของถ่านหิน และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิก

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยังจะพบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน อาทิ นั่งรถรางชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังบานสะพรั่ง ผจญภัยเหมืองแม่เมาะ ชมสินค้าพื้นเมือง การทำเครื่องปั้นเซรามิค ยามค่ำคืนใต้แสงดาว เหล่าบรรดาศิลปินนักร้องชื่อดังจะมาขับกล่อมเสียงเพลงและการแสดงเคล้าลมหนาว

นอกจากนี้ ชาวแคมป์เปอร์ที่ชื่นชอบการกางเต็นท์ก็สามารถปักหมุดแคมป์ปิ้งได้ที่ลานกางเต็นท์พักแรมค้างคืนโดยจำกัดจำนวนวันละ 40 เต็นท์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2564-9 ม.ค.2565 บนสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ (ทุ่งบัวตอง) เพื่อมานอนชมดาว ตื่นมาฟังเสียงนกพร้อมจิบกาแฟชมทะเลหมอกยามเช้า และชมทุ่งดอกไม้แชะภาพสวยๆ ลงโซเชียลฯ แบบไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ”

สำหรับขั้นตอนการจองพื้นที่กางเต็นท์ โดยจะต้องจองล่วงหน้าผ่าน เว็บไซต์ https://event.egat.co.th/maemoh-festival/tent_booking โดยมาตรการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการมากางเต็นท์พักแรมในช่วงนี้ คือ

1.นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลา 14 วันขึ้นไป ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือ หากยังไม่ได้รับวัคซีน จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” 2.เมื่อมาถึงพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องปฏิบัติตามระบบคัดกรองของ กฟผ.แม่เมาะ อย่างเคร่งครัด

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้แก่ ปลั๊กไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ถึง 6 โมงเช้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ น้ำดื่มฟรี (อยู่ด้านหน้าสวนฯ) สามารถบินโดรนในพื้นที่ท่องเที่ยวได้ แต่ต้องลงทะเบียนที่ป้อมรปภ. ก่อนทุกครั้ง

ส่วนข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับผู้เข้าพัก ขอให้ศึกษาในเว็บไซต์ https://event.egat.co.th/maemoh-festival/tent_booking ตอนทำการจองมาอย่างละเอียด

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของ จ.ลำปาง ตลอดจนสร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศ ผ่านโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองอัจฉริยะของประเทศ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สอดรับกับเป้าหมายที่จะพัฒนา จ.ลำปาง ให้เป็น “นครแห่งความสุข” ในทุกด้าน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อให้คนลำปางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.ได้ร่วมมือกับชุมชนและส่วนราชการ จ.ลำปาง พัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและการปิดโรงไฟฟ้าในปี2594 ผ่านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ด้วย 3 แนวทาง คือ Smart Energy ลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น Smart Environment สร้างศูนย์การเรียนรู้การปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง 200 ไร่ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) และ Smart Economy สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับชาวแม่เมาะ

หนาวนี้ แอ่วเหนือสัมผัสลมหนาว “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” นอกจาก กฟผ. จะเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศแล้ว ยังเข้ามาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนการปลูกป่าในทุกชุมชนและทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะการปลูกไผ่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและพลังงานของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาโดยตลอด ในอนาคตอยากให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ต่อไป

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว ได้แก่ ทุ่งดอกบัวตองบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ และการประดับไฟ LED ทั่วบริเวณยามค่ำคืน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมเข้าชมนิทรรศการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) รวมถึง Kids Land โซนเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และลานสไลเดอร์ บริเวณสวนพฤกษชาติ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หรือทดลองเที่ยวทิพย์ใน 10 สถานที่ไฮไลท์แบบเสมือนจริง 360 องศา เสมือนได้มาเยือนด้วยตัวเอง รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริงของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และมีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนใน อ.แม่เมาะ มาจัดแสดงแบบ 3D ในโซนของ STeP Up Market เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างจุใจได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://maemoh-festival.egat.co.th/

ขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.