คุมเข้มรับฟังความคิดเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คุมเข้มรับฟังความคิดเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ชาวบ้านแม่เมาะ จ.ลำปาง หลายพันคนมาร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ามกลางคุมเข้มตำรวจทหาร ห้ามนำอาวุธสิ่งหวงห้ามเข้าที่ประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีี่อาคารห้องประชุม และโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ ชาวจังหวัดลำปางกว่า 3,000 คนที่เดินทางมาร่วมรับฟังความคิดเห็นค.1 ครอบคุุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่อง 4 -7

ทั้งนี้บริเวณทางเข้า -ออก มีเจ้าหน้าที่่่ชุดควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจำนวน 2 กองร้อย เจ้าหน้าที่ สารวัตรทหาร ตำวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบกระจายกำลังดูแลความสงบเรียบทร้อยโดยรอบ พร้อมตั้งจุดตรวจ ตรวจค้นรถทุกคันที่เข้าไปในวิทยาลัย นอกจากนี้ที่ด้านหน้าอาคาร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้ใช้เครื่องสแกนเพื่อตรวจอาวุธและสิ่งของต่องห้ามเข้าที่ประชุมโดยเด็ดขาด

จากนั้นนายสมชัย กิจเจริญรุ่งเรืองกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดดงการประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยมีนายนฤมิตร คิินิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ซึ่งหลังจากมีการเปิดประชุม ได้มีการให้ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ได้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 50 กว่าคนที่แจ้งความประสงค์ และลงทะเบียนไว้ เช่น นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกอบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุนทร ใจแก้ว อดีตแกนนำต้านโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อดีตนายกอบต.สบป้าด รวมถึงตัวแทนชาวบ้านทยอยแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าขณะนี้ิ

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อกฏหมายเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โรงไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตสูงขึ้นจาก 600 เมกะวัตต์ เป็น 655 เมกกะวัตต์ทำให้กฟผ.ต้องดำเนินการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ (EHIA) ขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย และครอบคุุมกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นกว่ากำหนดไว้เดิม และชุมชนจะได้รับเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้น จากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างสงบไม่มีความวุ่นวาย