ดัชนีอุตสาหกรรม ’โต’ รับเศรษฐกิจโลกฟื้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัว 2.91% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทองชัย ชวลิตพิเชฐ ระบุ  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัว 2.91% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 เป็นผลจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในไทย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์