โบรก-กองทุน-ต่างชาติ พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 1.56 หมื่นล้าน

โบรก-กองทุน-ต่างชาติ พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 1.56 หมื่นล้าน

"โบรก-กองทุน-ต่างชาติ"พร้อมใจขายหุ้นต่อเนื่อง 1.56 หมื่นล้าน กดดันยอดสะสมของต่างชาติเดือนก.ค.ขายสุทธิต่อเนื่อง1หมื่นล้าน ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิสะสม7.1 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 30 พ.ย.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 2,453.34 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ขายสุทธิ 7,201.16 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ (ต่างชาติ) ขายสุทธิ 3,535.33 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 13,189.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 พ.ย. กองทุน ขายสุทธิ 9,700.68 ล้านบาท โบรกเกอร์ ขายสุทธิ 7,300.69 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 10,981.54 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 27,982.91 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 30 พ.ย. กองทุน ขายสุทธิ 68,706.05 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 11,281.55 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 71,800.72 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 129,225.22  ล้านบาท