"เงินเยียวยาเกษตรกร" ไร่ละ 1,000 บาท อัพเดทล่าสุด โอนเงินวันไหนเช็กที่นี่!!

"เงินเยียวยาเกษตรกร" ไร่ละ 1,000 บาท อัพเดทล่าสุด โอนเงินวันไหนเช็กที่นี่!!

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส. จะโอนเงินวันไหน เช็กเลย!!

"เงินเยียวยาเกษตรกร" 2564 / 65 เกษตรกรยังคงเกาะติด ประกันรายได้ข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกร ตามมติ ครม. ล่าสุด งวดที่ 7 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2564
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชย งวดที่ 7 สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2564

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,910.24 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,355.56 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,425.75 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,096.81 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,816.76 บาท

*สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 19 พฤศิจกายน 2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564

 

"เงินเยียวยาเกษตรกร" เงินประกันรายได้ข้าว เข้าวันไหน

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท ต้องติดตาม จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

เงินส่วนนี้อยู่ในมาตรการคู่ขนานในการเยียวยาเกษตรกรอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท จะนำเข้าพิจารณาใน ครม. สัปดาห์หน้า (30 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร

คาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วจะได้เงินภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอน