เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว

เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว

ตรวจสอบ เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือชาวนาเงินไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว

เกาะติดแจ้งด่วนอัพเดทต่อเนื่อง เงินประกันรายได้เกษตรกร ,  เงินประกันข้าว และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตรวจสอบ เช็คที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานความคืบหน้าให้ทราบก่อนใคร

วันนี้ (30 พ.ย. 2564) ก่อนเริ่มการประชุม ครม. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลได้จัดสรรแหล่งเงินเพิ่มเติม ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

รวมทั้งในที่ประชุม ครม. วันนี้ ยังจะได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินมาตรการคู่ขนาน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  ซึ่งหลังจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเร่งเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยเร็วที่สุด  

เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว
 

 

เผย นายกรัฐมนตรี ทราบดีว่า พี่น้องชาวนาเฝ้ารอการดำเนินการ ก็เร่งทำทันที ตามที่ได้รับปากไว้ ที่จะจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งยังผลักดันมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยในพืชอื่นๆ อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่เหมาะสม

ขณะเดียวกันก็สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งวันนี้ ที่ประชุม ครม. จะมีการพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม รวมทั้งโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว

ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ว่า ได้ลงนามทำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เรื่องประกันรายได้ข้าว ซึ่งได้มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้ชาวนาไปแล้ว 2 งวด เป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท

แต่ที่เหลืออีก 31 งวด ยังไม่ได้จ่าย เพราะต้องรอการเพิ่มเพดานวินัยการคลัง ซึ่งขณะนี้ได้มีการเพิ่มเพดานจาก 30% เป็น 35% แล้ว โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วันนี้ตนได้เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี สำหรับเงินส่วนต่างที่เหลืออีก 76,000 ล้านบาท คาดว่าถ้าผ่าน ครม. วันนี้จะได้จ่ายเงินส่วนต่างที่เหลือได้

ส่วนเรื่อง เงินช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ "เงินไร่ละ 1,000" ได้เสนอเช่นกันในวันนี้ ถ้า ครม.เห็นชอบจะดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ คือ ไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติงบ เงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร "เงินส่วนต่างประกันราคาข้าว" อีก 7.6 หมื่นล้านบาท กรณี เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้ อยู่ในมาตรการคู่ขนานในการช่วยเหลือชาวนาอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาทแล้ว เพื่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร ต่อไป

ติดตามตรวจสอบ "เงินประกันราคาและช่วยเหลือเกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ 

เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

เช็คที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตรกร "เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000" เฮ ครม. อนุมัติแล้ว


ข้อมูลจาก ทำเนียบรัฐบาล , กรุงเทพธุรกิจ และกระทรวงพาณิชย์

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์