สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวเพิ่มขึ้น ข้าวโพดและถั่วเหลืองราคาลดลง ปลาป่น สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

          ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดลงเล็กน้อยจากหาบละ 636 บาท เป็นหาบละ 633 บาท โดยสภาพอากาศที่ดีช่วยเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 585.5 เซนต์/บุชเชล รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจำฤดูกาล 2564/65 รายงานอยู่ที่ 95% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 92% ขณะที่ตลาดติดตามสภาพอากาศในแถบประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกข้าวโพด ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่หลัก ช่วยคลายความกังวลเรื่องความแห้งแล้งและช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืช ด้านอุปสงค์มีคำสั่งซื้อข้าวโพดของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) จำนวน 100,000 ตัน เพื่อส่งไปยังประเทศเม็กซิโก
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 19.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.50 บาท โดยสภาวะอากาศในประเทศบราซิลค่อนข้างดี ทำให้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตฤดูกาลใหม่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองลดลง ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าระวางเรือทั่วโลกมีแนวโน้มเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อยจากสภาวะขนส่งที่เริ่มดีขึ้น
 

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,277.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 350.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาล 2564/65 ทั้งสิ้น 95% ด้านอุปสงค์มีรายงานคำสั่งซื้อถั่วเหลืองจำนวน 30,000 ตัน ขณะที่พยากรณ์อากาศประเทศอาร์เจนตินาและบราซิล จะมีปริมาณน้ำฝนพัดผ่านเข้ามาเพิ่ม โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ
           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           การจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ของประเทศเปรูผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์ โดยปริมาณการจับจริงอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ยังต้องรอดูว่าจะอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ยังคงมีการซื้อหน้าท่าเรือในปริมาณที่ลดลง ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือทรงตัว ส่งผลให้ราคาปลาป่นทรงตัว
          โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 36.20 บาท
           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
 

 

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 418 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 378 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 373 ดอลลาร์สหรัฐฯ
          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,100 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 

 

สุกร : ราคาทรงตัว
 

         สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 19 พฤศจิกายน อยู่ที่กิโลกรัมละ 82-84 บาท 
        ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งรถโมบายกระจาย 667 จุดทั่วประเทศ ขายหมูเนื้อแดงราคาถูก กก.ละ 130 บาท ช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค    
        ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท (บวก/ลบ 80) 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 34 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น จากนโยบายการเปิดประเทศ และมาตรการคลายล็อกดาวน์ 
          ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          การบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.80 บาท 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

----------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
          โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
          E-mail : [email protected]