กบง.เขย่าสูตรบี 100 ’ตรึง’ ดีเซล 28 บาท/ลิตร

กบง.มีมติปรับสูตรผสมน้ำมันบี 100 ให้เหลือแค่ดีเซลบี 7 นาน 4 เดือน เริ่มธ.ค. 64 ถึงมี.ค. 65 ทำให้ดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จะเหลือไม่เกิน 28 บาท/ลิตร สั่งพาณิชย์-เกษตร เร่งทำความเข้าใจชาวสวนปาล์ม

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) วัฒนพงษ์ คุโรวาท ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน มีมติปรับสูตรน้ำมันดีเซลที่ใช้บี 100 มาผสมให้เหลือเพียงสูตรเดียวคือ บี7 จากเดิมมี 3 สูตร คือบี7 บี10 และบี20 เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลบี 7 ปรับลดลงมาอยู่ที่ลิตรละไม่เกิน 28 บาท จากปัจจุบันลิตรละ 28.87

ท้ังนี้ มาตรการปรับสูตรน้ำมันเหลือบี7 ได้หารือร่วมกับทุกฝ่ายแล้ว เป็นแนวทางที่จะบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้น้ำมันดีเซล และยังลดภาระกองทุนน้ำมันจากเดิมชดเชยอยู่ที่ 4 พันล้านบาท/เดือน จะเหลือชดเชย 3,886 ล้านบาท/เดือน โดยสถานะกองทุนน้ำมันในปัจจุบันเหลือเงินแค่ 2,956 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 23,356 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบ 20,400 ล้านบาท 

“สูตรผสมให้เหลือบี7 จะทำให้จากเดิมความต้องการใช้บี100 มาผสมประมาณ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเหลือ 4.16 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลง 3.4 แสนลิตรต่อวัน และได้มีการหารือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีมตินี้ออกมา เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้ราคาบี100 แพง อยู่ที่ 46.88 บาทต่อลิตร มีผลต่อน้ำมัน 1-2 บาท พอทำอันนี้ก็ลดได้”

“สูตรผสมให้เหลือบี7 จะทำให้จากเดิมความต้องการใช้บี100 มาผสมประมาณ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเหลือ 4.16 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลง 3.4 แสนลิตรต่อวัน และได้มีการหารือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีมตินี้ออกมา เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้ราคาบี100 แพง อยู่ที่ 46.88 บาทต่อลิตร มีผลต่อน้ำมัน 1-2 บาท พอทำอันนี้ก็ลดได้”  

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเป็นการตอบสนองกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยหรือไม่ ทางกบง. ได้นำมาหารือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อเรียกร้องให้ปรับสูตรเหลือบี7 และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมก็ได้ดำเนินการ ส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับราคาดีเซลเหลือ 25 บาทต่อลิตร มองว่าน่าจะเจรจาได้ เพราะราคา 28 บาทก็ถือว่าลดลงแล้ว ด้านข้อเรียกร้องลดภาษีสรรพสามิต เป็นหน้าท่ีกระทรวงการคลังพิจารณา

ส่วนการปรับลดสัดส่วนใช้บี 100 ลดลงจะกระทบกับเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหรือไม่ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือ เบื้องต้นจะผลักดันน้ำมันปาล์มเพื่อส่งออก ที่จะมีการอุดหนุนการส่งออกกิโลกรัมละ 2 บาท ก็จะมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม

โฆษกกระทรวงพลังงาน สมภพ พัฒนอริยางกูล ระบุ ส่วนเงินกู้ 2 หมื่นล้านบาทเพื่อรักษาสถานะกองทุนน้ำมัน  อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนหารือกับกระทรวงคลัง