หอการค้าแนะรัฐบูสวัคซีนโควิดเข็ม2และ3 ภาคบริการ

หอการค้าแนะรัฐบูสวัคซีนโควิดเข็ม2และ3 ภาคบริการ

หอการค้าไทย ลุย ชะอำ - หัวหิน เตรียมพร้อมเปิดเมืองปลอดภัย สร้างความมั่นใจขานรับนโยบายเปิดประเทศ ด้านเอกชนในพื้นที่ชงแผนพัฒนาสนามบินหัวหินรับนักท่องเที่ยว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลัง ว่า ตนและคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี (ชะอำ) - ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เพื่อหารือ เปิดเมือง เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว ในวันที่ 4 - 5 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยได้ดูความพร้อมของโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA พลัส ซึ่งมีหลายส่วนได้รับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน Seal Route จากสนามบินสุวรรณภูมิ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดเมื่อนักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำพื้นที่นำร่องในเขตเทศบาลเมืองชะอำ (CHA-AM SUNSHINE)

ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนเข็ม 1  แล้ว  81.17 % เข็ม 2 แล้ว  72.05 % ของจำนวนประชากร มีผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA พลัส 50 ราย ในขนาดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นพื้นที่นำร่อง (HuaHin Recharge) มีการฉีดวัคซีน เข็ม 1 แล้ว 78.65%  และเข็ม 2 แล้ว 65.91% ของจำนวนประชากร มีผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA พลัส 97 ราย ซึ่งภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่มีความคึกคักจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และหลังจากนี้หากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทยอยเดินทางเข้ามามากขึ้น เชื่อว่าว่าจะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

หอการค้าแนะรัฐบูสวัคซีนโควิดเข็ม2และ3 ภาคบริการ

ทั้งนี้ รัฐบาลควรจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 ให้กับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเร็วที่สุด ซึ่งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันเร่งรณรงค์ให้โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า ขอรับมาตรฐาน SHA พลัส โดยขอให้ ททท. เร่งพิจารณาผู้ประกอบการที่ยื่นขอมาตรฐานดังกล่าวให้เร็วขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. ได้จัดแผนการตลาดมาโปรโมททั้ง 2 พื้นที่นี้ไว้ โดยภาคเอกชนขอให้รัฐบาลเร่งโปรโมทนักท่องเที่ยวต่างชาติมาช่วยเสริมเศรษฐกิจในช่วง 2 เดือนหลังของปีนี้

ทางคณะหอการค้าฯ ยังได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐาน SHA พลัส ในโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ทั้งนี้ หอการค้าไทยเห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ได้มาตราฐาน SHA พลัส ทั่วประเทศ ในช่วงแรกก่อน เช่นเดียวกับรูปแบบของ กทม. แล้วค่อยพิจารณามาตรการเป็นระยะๆ ต่อไป  ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากได้ร่วมกันทำงานเชิงรุก

สำหรับการเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังได้มีการนำ โมเดลท่องเที่ยวอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model) มาหารือร่วมกันกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ สอดคล้องกับการที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างเข้ารับการคัดเลือกสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก หรือ Creative City of Gastronomy by UNESCO ชูจุดเด่นความพร้อมด้านอาหารในทุกส่วน โดยเชื่อมั่นว่าหากสามารถขับเคลื่อนโมเดลดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ 2 จังหวัด จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในอนาคตอันใกล้เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ภาคเอกชนในพื้นที่ยังได้มีข้อเสนอเพื่อเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเห็นด้วยกับหอการค้าไทยที่ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการจัดงาน ลอยกระทง และ เทศกาลปีใหม่ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่อีกทั้งเอกชนในพื้นที่ยังได้นำเสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อขยายอาคารที่พักผู้โดยสารให้มีห้องสำหรับรองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศในเวลาเดียวกัน พร้อมปรับปรุงอาคารเดิมบางส่วน ขยายลานจอดเครื่องบิน รองรับเครื่องบินโดยสารได้มาก และยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นด่านที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงการค้ากับเมืองมะริด ของประเทศเมียนมา ที่เป็นเมืองท่าสำคัญด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยหอการค้าไทยได้รับทราบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและจะต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป