ผู้ประกอบการขอรัฐตรึง ’ค่าไฟ’ ถึงสิ้นปี 

ผลสำรวจผู้ประกอบการภายใต้หัวข้อ “ราคาพลังงานพุ่งแรง กระทบภาคอุตสาหกรรมแค่ไหน?” พบว่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในระดับปานกลางถึงมาก

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ระบุ ผลสำรวจผู้ประกอบการภายใต้หัวข้อ “ราคาพลังงานพุ่งแรง กระทบภาคอุตสาหกรรมแค่ไหน?” พบว่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะใต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเสนอขอให้ภาครัฐช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวด้วยการตรึงราคาค่าไฟฟ้า (FT) จนถึงสิ้นปี 2564