คลังเผยหนี้ครัวเรือนไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ

คลังเผยหนี้ครัวเรือนไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ

คลังชี้หนี้ครัวเรือนไทยแม้อยู่ในระดับสูง แต่บริหารจัดการได้ โดยหนี้บางส่วนใช้เพื่อสร้างอาชีพและครึ่งหนึ่งมีหลักประกัน ขณะที่ ระดับหนี้ครัวเรือนไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ระบุ แม้ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยจะอยู่สูงอยู่ในระดับที่สูง แต่ก็อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ โดยในปีนี้ ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับประมาณ 91%ต่อจีดีพี สูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับ 89.3%ต่อจีดีพี

สำหรับเหตุผลที่มองว่า หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับบริหารจัดการได้ เนื่องจาก หนี้ครัวเรือนบางส่วนถูกใช้ไปเพื่อการทำธุรกิจ ซึ่งจะสร้างรายได้ในอนาคต โดย 18% ของหนี้ครัวเรือนใช้เพื่อการสร้างอาชีพ อีก 82% ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นหนี้ที่มีหลักประกัน เช่น บ้าน รถยนต์ สะท้อนครัวเรือนก่อนหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่ใช่เพื่อการบริโภค โดย 53% เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และ 57% เป็นหนี้มีหลักประกัน

ทั้งนี้ หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศและสูงกว่าบางประเทศ อาทิ จีนอยู่ที่ 62% ญี่ปุ่น 67% สิงคโปร์ 68% ไทย 91% ฮ่องกง 91% กลุ่มประเทศ UK 97% เกาหลีใต้ 108% แคนาดา 110% เนเธอร์แลนด์ 111% นอร์เวย์ 119% และ ออสเตรเลีย 129%

เขากล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการในการดูแลหนี้ครัวเรือนนั้น กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาตรการ เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การกำกับดูแลหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และ ออกมาตรการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดการระบาดโค คลังเผยหนี้ครัวเรือนไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ