"โออาร์-บางจาก" ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร

"โออาร์-บางจาก" ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร

"โออาร์-บางจาก" ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) ตี5

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 "โออาร์-บางจาก" ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินราคา และแก๊สโซฮอล์ คงเดิม มีผลวันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 05.00 น.

สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

"โออาร์-บางจาก" ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร

"โออาร์-บางจาก" ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 60 สต./ลิตร

(ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)