“กรุงศรี” จับมือ depa ผลักดัน สตาร์ทอัพไทยเติบโตทั่วโลก

“กรุงศรี” จับมือ depa ผลักดัน สตาร์ทอัพไทยเติบโตทั่วโลก

กรุงศรี ร่วมMUFG เดินหน้าสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพไทย-ระดับโลกจับมือ depa พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในต่างประเทศ หวังดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

    กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ กรุงศรี ฟินโนเวต เดินหน้าสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

    โดยประสานพลังกับเครือข่ายอันแข็งแกร่งของ MUFG และ MUFG Innovation Partners ในการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในต่างประเทศ

      นอกจากนั้นยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

     การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กรนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

      โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย นายโนบูยะ คาวาซากิExecutive Officer, Managing Director และHead of Global Commercial Banking Planning Division ธนาคาร MUFG, นายโนบูทาเกะ ซูซูกิ President & CEO บริษัท MUFG Innovation Partners, นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

     

      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยผ่านโครงการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรต่างประเทศ และนำสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพร่วมออกงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศผ่านเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) จากภาคเอกชน

      สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ดีป้า จะสนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจและมีศักยภาพ

      รวมถึง กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า เข้าร่วมงาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching  และจะขยายตลาดด้วยการต่อยอดทางธุรกิจไปยังกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อผลักดันและสร้าง Ecosystem ให้เกิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     ซึ่งในปีแรก (ปี 2564) กลุ่มเทคโนโลยีที่สนใจร่วมลงทุน ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านการศึกษา และเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยจะมีดิจิทัลสตาร์ทอัพในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 26 บริษัท”

 

      นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “กรุงศรีและ MUFG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ depa เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านดิจิทัลและการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ”

     “ตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุงศรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบนิเวศและพันธมิตร รวมถึงการพัฒนาทางดิจิทัลและสารสนเทศ ความร่วมมือจากข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้นั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรุงศรีที่จะพัฒนาเทคสตาร์ทอัพและธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง”