5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มนำ 4.3 พันล้าน

5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มนำ 4.3 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน 5 อันดับหุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้ KBANK วอลุ่มนำตลาด 4.3 พันล้าน รองลงมา AOT วอลุ่ม 2.9 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันที่ 4 ต.ค.2564 โดยพบว่าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่

1. KBANK มูลค่า 4,308.55 ล้านบาท ราคาปิดที่ 137.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท หรือ 1.86%

2. AOT มูลค่า 2,964.66 ล้านบาท ราคาปิดที่ 62.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 2.45%

3. GULF มูลค่า 2,753.05 ล้านบาท ราคาปิดที่ 43.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

4. BANPU มูลค่า 2,492.93 ล้านบาท ราคาปิดที่ 13.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 3.08%

5. BBL มูลค่า 2,178.32 ล้านบาท ราคาปิดที่ 116.50 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ 0.85%

ขณะที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. AQ เพิ่มขึ้น 20.00% หรือ 0.01 บาท ปิดที่ 0.06 บาท 

2. NVD เพิ่มขึ้น 17.19% หรือ 0.44 บาท ปิดที่ 3.00 บาท

3. WAVE เพิ่มขึ้น 12.75% หรือ 0.13 บาท ปิดที่ 1.15 บาท

4. TWZ เพิ่มขึ้น 8.33% หรือ 0.01 บาท ปิดที่ 0.13 บาท 

5. CNT เพิ่มขึ้น 7.84% หรือ 0.16 บาท ปิดที่ 2.20 บาท

ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. W ลดลง 10.21% หรือ 0.48 บาท ปิดที่ 4.22 บาท 

2. RCL ลดลง 8.51% หรือ 4.00 บาท ปิดที่ 43.00 บาท

3. CPI ลดลง 7.36% หรือ 0.34 บาท ปิดที่ 4.28 บาท

4. WIN ลดลง 6.06% หรือ 0.06 บาท ปิดที่ 0.93 บาท

5. JTS ลดลง 5.77% หรือ 3.00 บาท ปิดที่ 49.00 บาท