TQM ผนึก NOSTRA นำร่องใช้โมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่

TQM  ผนึก NOSTRA นำร่องใช้โมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่

TQM ร่วมกับ NOSTRA นำร่องใช้โมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ ล่าสุด ส่ง GeoData as a service (G-DaaS) สนับสนุนแพลตฟอร์มบริการขายประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform

นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการส่งมอบนวัตกรรมประกันภัย และบริการที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิวนอร์มอลได้อย่างยั่งยืน

ล่าสุด TQM ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด นำเทคโนโลยีข้อมูลแผนที่ดิจิทัล หรือ NOSTRA Online Map Services มาพัฒนางานขายประกันบ้าน ภายใต้บริการ TQM Home Innovative Platform เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดบ้าง เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือ พื้นที่เสี่ยงการโจรกรรม ทำให้สามารถการเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้เหมาะสม โดยช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในการก้าวสู่การเป็นบริษัท InsurTech ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ (Digital Customer Experiences)ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า NOSTRA โฟกัสที่การเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลที่สนับสนุนในมิติเชิงพื้นที่ช่วยธุรกิจพาร์ทเนอร์ในการหา Insight หรือและทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น DaaS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics พร้อมกับการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Location Based จะช่วยยกระดับกระบวนการในภาพรวมของธุรกิจองค์รวม โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และหนึ่งในธุรกิจที่นำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ใช้บริการแบบ Personalize คือธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยว่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของปี 2564 จะอยู่ที่ 253,000 – 265,000 ล้านบาท หรือเติบโต 0 - 5% ในปีนี้  

ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจประกันฯ โดยเฉพาะประกันวินาศภัย คือ การจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด จากสังคมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการมองหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ จะช่วยธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ  ได้ดีขึ้นรวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด 

โดยล่าสุด NOSTRA ได้นำเทคโนโลยี NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ที่มีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ในรูปแบบบริการ APIs GeoData as a service (G-DaaS) การให้บริการข้อมูลจากข้อมูลตำแหน่งละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลแบบสากล และเป็นมาตราฐานของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ที่มีเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอยู่แล้วสามารถเข้าถึงและเรียกใช้บริการข้อมูลเชิง Location ที่นอสตร้าเปิดบริการได้ผ่าน Web Service APIs  โดยการส่งคำสั่งหรือการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับรูปแบบที่ทางนอสตร้าได้กำหนดไว้ โดยรูปแบบของผลลัพธ์จะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลสถิติความเสี่ยงจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบใช้ในโมเดลการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในราคาที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคแบบ Personalize พร้อมบริการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น"