พาณิชย์เล็งคุมราคาเก็บขยะติดเชื้อหลังพุ่งสูงช่วงโควิด

พาณิชย์เล็งคุมราคาเก็บขยะติดเชื้อหลังพุ่งสูงช่วงโควิด

กรมการค้าภายใน เชิญหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ ถกแนวทางกำกับดูแลค่าบริการกำจัดขยะติดเชื้อที่เป็นธรรม 21 ก.ย.นี้ หลังพบช่วงโควิด ราคาเพิ่มหลายเท่าตัว เดิมเก็บกก.ละ 5 บาท พุ่งเป็น 12-13 บาท บางราย 50 บาท ทำโรงพยาบาล ผู้ประกอบการ เทศบาลต่างๆ เดือดร้อน

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 21 ก.ย.นี้ กรมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดขยะ และ ขยะติดเชื้อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บริษัทกำจัดขยะ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมประมาณ 30 ราย มาหารือถึงแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการกำจัดขยะที่เป็นธรรม หลังจากพบว่า ตั้งแต่โควิด-19 แพร่ระบาด ค่าบริการกำจัดขยะ และขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นแล้วหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีการระบาดรุนแรง และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

“ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างมาก จำนวนขยะติดเชื้อทั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงงานต่างๆ รวมถึงจากบ้าน และชุมชนที่ทำเป็นสถานที่กักตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับรายงานว่า บริษัทกำจัดขยะบางแห่ง ที่เทศบาลต่างๆ ได้ว่าจ้างเก็บขยะให้ ได้ปรับขึ้นราคาจัดเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ก่อนโควิดจัดเก็บกิโลกัม (กก.) ละ 5 บาทก็ปรับขึ้นไปเป็นกก.ละ 12-13 บาท บางรายขึ้นไปถึง 50 บาท ทำให้โรงพยาบาล และเทศบาลต่างๆ เดือดร้อนมาก”

พาณิชย์เล็งคุมราคาเก็บขยะติดเชื้อหลังพุ่งสูงช่วงโควิด

 

ร.ต.จักรา กล่าวว่า กรมต้องการให้เทศบาลต่างๆ ที่ว่าจ้างบริษัทเอกชนมากำจัดขยะให้ กำหนดเพดานอัตราจัดเก็บให้ชัดเจน และเหมาะสม เพราะมีอำนาจที่จะเนินการได้ เพื่อไม่ให้บริษัทเอกชนฉวยโอกาสปรับขึ้นโดยไม่เป็นธรรม จากปัจจุบัน ที่หลายเทศบาลไม่ได้กำหนดอัตราจัดเก็บที่ชัดเจน ส่งผลให้บริษัทเอกชนเอาเปรียบได้ ขณะเดียวกัน ต้องการให้บริษัทกำจัดขยะ คิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างนี้ เทศบาล หรือโรงพยาบาล หรือผู้ประกอบการต่างๆ ถูกเรียกเก็บค่ากำจัดขยะติดเชื้อในราคาที่สูงขึ้นมาก สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมโทร.1569 หากพบว่า ปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมจริง จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทกำจัดขยะหลายห่าง หันมาเพิ่มการบริการขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น ซึ่งจะให้บริการตามสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ฮอลพิเทล ศูนย์พักคอย โดยจะใช้วิธีการเผาทำลายในเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งบางรายมีอัตราค่าบริการอยู่ที่กก.ละ 40 บาท ปริมาณส่งกำจัดขั้นต่ำ 500 กก.ขึ้นไป แต่บางรายรับตั้งแต่ 1,000 กก.ขึ้นไป

ขณะที่ข้อมูลจาก กรมอนามัย ระบุว่า ในปี 63 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชนมากกว่า37,000แห่ง มีจำนวนเตียงประมาณ140,000เตียง ซึ่งผลิตขยะติดเชื้อวันละ65ตัน เป็นขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลวันละ20ตัน และเกิดขึ้นในสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาคอีกประมาณ45ตัน โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์โควิด-19จะส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 ตันรวมเป็นวันละ 40 ตัน จากทั้งโรงพยาบาล และภาคครัวเรือน รวมถึงโรงพยาบาลสนาม

ส่วนข้อมูลจาก กทม. ระบุว่า ในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ปีนี้ ขยะมูลฝอยทุกประเภท ที่เกิดขึ้นในสถานกักตัว โรงพยาบาลสนาม ฮอลพิเทล ฯลฯ ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งนับรวมเป็นขยะติดเชื้อ อยู่ที่วันละ 50-60 ตัน เพิ่มขึ้นจากวันละ 40 ตัน และต้องทิ้งในถุงขยะสีแดง (ขยะติดเชื้อ) และนำไปกำจัดที่เตาเผาขยะติดเชื้อของกทม.ที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุช