การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.924 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.126 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (14 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 32.924 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (13 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 32.798 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.126 บาท/ดอลลาร์)