LINE BK ขยายฐาน ชูโมเดลโซเชียลแบงกิ้ง

LINE BK ขยายฐาน ชูโมเดลโซเชียลแบงกิ้ง

"ไลน์บีเค" ขยายฐาน ชูโมเดล "โซเชียลแบงก์กิ้ง" ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีต้นทุนถูกลง และยังสามารถช่วยให้ลูกค้าไลน์กว่า 50 ล้านคน เข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต

นายธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด หรือไลน์ บีเค กล่าวว่า ปัจจุบันการเงิน เป็นแค่ทางผ่านของไลฟ์สไตล์ ดังนั้น เราจึงมุ่งนำเงินเข้าไปสู่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการเป็นแฟลตฟอร์มแบงก์กิ้ง เพราะดิจิทัล มาเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและมีต้นทุนถูกลง อีกทั้งยังสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กหรือคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินของแบงก์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในเฟสแรกของเราที่ต้องการขยายฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ขณะเดียวกันมองว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกของข้อมูล การมีข้อมูลลูกค้ามากที่สุด จะทำให้เรารู้จักความต้องการลูกค้ามากที่สุด สามารถสร้างบริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุดและเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด

อีกทั้งการใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลต่างๆของลูกค้า ทำให้เราเชื่อมโยงพฤติกรรมหรือนิสัยของลูกค้า กับระบบการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน สามารถนำเสนอสินเชื่อกับคนหน้าใหม่ๆที่เป็นคนดีและยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินของแบงก์ได้ด้วย อย่างเช่น เราพบว่า คนที่มีพฤติกรรมตอบข้อความแชทหรือรับโทรศัพท์ไว ถือว่าเป็นคนที่ดีที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ เป็นต้น

ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้ากว่า 3 ล้านราย ยอดธุรกรรมกว่า 50,000 ล้านบาท แต่จากฐานผู้ใช้งานของไลน์ทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านคน ถือเป็นกลุ่มคนที่เราต้องเข้าใจและเข้าถึงให้มากที่สุด เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยบริการทางการเงินอื่นๆที่ตรงใจมากที่สุด สะดวกที่สุด และดีที่สุด ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุนและประกัน 

ทั้งนี้ ไลน์ บีเค เป็น โซเชียลแบงก์กิ้ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันให้สามารถ แชท โอน ยืม จ่าย ทำได้เสร็จครบจบในไลน์ตามคอนเซปต์ “เรื่องเงินง่ายใน ไลน์ คุณ” ผู้สมัครใช้งานสามารถใช้บริการทางการเงินต่างๆ ได้ทั้งบริการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชันและไม่ต้องจำเลขบัญชี 

“เราเปิดให้บริการประมาณช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันครบ 1 ปี แม้ตัวเลขต่างๆจะยังไม่มากนัก ซึ่งเราก็คงต้องหาช่องทางหรือวิธีการต่างๆให้สะดวกหรือง่ายยิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงการหาพันธมิตรเพิ่มทั้งในและนอกกลุ่มไลน์ เพื่อสร้างช่องทางที่ง่ายและสะดวกให้กับลูกค้าต่อไป รวมถึงการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย”