'สุพัฒนพงษ์' หนุนญี่ปุ่นลงทุนไทย ชูเพิ่มพลังงานสะอาด-ปั้นฮับรถอีวี

'สุพัฒนพงษ์' หนุนญี่ปุ่นลงทุนไทย ชูเพิ่มพลังงานสะอาด-ปั้นฮับรถอีวี

“สุพัฒนพงษ์” ชื่นชม JETRO ช่วยส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยต่อเนื่อง ยันรัฐบาลพร้อมซัพพอร์ตการลงทุน หนุนใช้พลังงานสะอาด ดันไทยฮับผลิตรถอีวี

วานนี้(23 มิ.ย.) เวลา 11.00 น. นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) กรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยสาระสำคัญนั้น ทาง JETRO ที่ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรัฐบาลที่จะนำผลสรุปดังกล่าวไปพิจารณานโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทยต่อไป 

พร้อมยืนยันว่าจะสานต่อความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนที่เน้นการใช้พลังงานสีเขียว พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ

162444504899

ด้านประธาน JETRO กรุงเทพฯ ระบุว่า ภาคเอกชนญี่ปุ่นยังยืนยันที่จะประกอบกิจการในไทยกว่า 66% แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ของญี่ปุ่นในไทย ซึ่งไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดสิทธิประโยชน์และภาษีอากร และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้พลังงานสะอาด

162444506371

รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำถึงแผนการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพลังงานแห่งชาติ 2565 โดยจะทยอยปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทดแทนในแต่ละภาคส่วนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยินดีที่ภาคเอกชนญี่ปุ่นสนใจที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ในไทย ทั้งประเภท HEV PHEV BEV FCEV และอื่น ๆ เพื่อนำร่องการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคต่อไป