'กรมประมง' สั่งห้ามนำเข้า 'กุ้งอินเดีย' พร้อมตรวจเข้มทุกช่องทาง

'กรมประมง' สั่งห้ามนำเข้า 'กุ้งอินเดีย' พร้อมตรวจเข้มทุกช่องทาง

"กรมประมง" สั่งเข้มระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงทั้งระบบ ทุกช่องทางนำเข้า หวั่นสินค้าปนเปื้อน ลั่นยังไม่เปิดตลาดกุ้งอินเดีย

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด-19ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสัตว์น้ำหลายประเภท เนื่องจากร้านอาหารและศูนย์การค้ามีข้อจำกัดในเรื่องของการเปิดให้บริการ จึงทำให้ราคาของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศตกต่ำ บางช่วงเวลา ในขณะที่การผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์สินค้าประมงแปรรูป

จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรไทยยังมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าประมงส่งออกได้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบเรื่องราคาตกต่ำที่เกิดขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในประเทศต่อไปได้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ทั้งระบบ กรมประมง จึงได้มอบหมายให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตดำเนินการเข้มงวดและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าผ่านทุกช่องทางให้มีความปลอดภัย และเข้มงวดในการขนส่งเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน ตามมาตรการที่กรมประมงกำหนดก่อนนำเข้าสู่สถานประกอบการแปรรูป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการป้องกันในกรณีการนำเข้าสินค้าประมงที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

“ก่อนหน้านี้มีการแจ้งว่าไทยมีการนำเข้ากุ้งจากประเทศอินเดีย ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะกรมประมงได้ออกประกาศห้ามนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบของอินเดียอยู่ “

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาผลิตเพื่อให้รับรองได้ว่า สินค้าที่นำเข้ามาผลิตและส่งออกไปจำหน่ายมีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังวลในเรื่องคุณภาพสินค้าและการนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

กรมประมงขอให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้ำ และยืนยันว่ามีการคุมเข้มทุกกระบวนการตลอดสายการผลิต ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภค หันมาบริโภคและใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้